Kya Hal Hai Google? | ΰ€•ΰ₯ΰ€―ΰ€Ύ ΰ€Ήΰ€Ύΰ€² ΰ€Ήΰ₯ˆ ΰ€—ΰ₯‚ΰ€—ΰ€²

Kya Hal Hai Google? | ΰ€•ΰ₯ΰ€―ΰ€Ύ ΰ€Ήΰ€Ύΰ€² ΰ€Ήΰ₯ˆ ΰ€—ΰ₯‚ΰ€—ΰ€²

Kya Hal Hai Google :- ΰ€¦ΰ₯‹ΰ€Έΰ₯ΰ€€ΰ₯‹ΰ€‚ ΰ€―ΰ€¦ΰ€Ώ ΰ€†ΰ€ͺ ΰ€—ΰ₯‚ΰ€—ΰ€² ΰ€Έΰ₯‡ ΰ€―ΰ€Ή ΰ€Έΰ€΅ΰ€Ύΰ€² ΰ€•ΰ€Ώΰ€ ΰ€Ήΰ₯ˆΰ€‚ ΰ€•ΰ€Ώ ΰ€•ΰ₯ΰ€―ΰ€Ύ ΰ€Ήΰ€Ύΰ€² ΰ€Ήΰ₯ˆ ΰ€—ΰ₯‚ΰ€—ΰ€² ΰ€”ΰ€° ΰ€œΰ€Ύΰ€¨ΰ€¨ΰ€Ύ ΰ€šΰ€Ύΰ€Ήΰ€€ΰ₯‡ ΰ€Ήΰ₯ˆΰ€‚ ΰ€•ΰ€Ώ ΰ€—ΰ₯‚ΰ€—ΰ€² ΰ€‡ΰ€Έΰ€•ΰ€Ύ ΰ€•ΰ₯ΰ€―ΰ€Ύ ΰ€œΰ€΅ΰ€Ύΰ€¬ ΰ€¦ΰ₯‡ΰ€€ΰ€Ύ ΰ€Ήΰ₯ˆ ΰ€€ΰ₯‹ ΰ€†ΰ€ͺΰ€•ΰ₯‹ ΰ€‡ΰ€Έ ΰ€ͺΰ₯‹ΰ€Έΰ₯ΰ€Ÿ ΰ€•ΰ₯‹ …

𝐂π₯𝐒𝐜𝐀 ΰ€•ΰ€° ΰ€•ΰ₯‡ ΰ€ͺΰ₯ΰ€°ΰ€Ύ ΰ€ͺΰ€’ΰ₯‡ …